top of page
Privacy Reglement

1. Toepasbaarheid van dit document 

Door gebruik te maken van onze diensten of onze website, stemt u toe dat het verzamelen en gebruiken van uw gegevens onderworpen is aan de richtlijnen in dit document. Mochten wij ons privacy reglement wijzigen, zullen deze wijzigingen in dit document gemaakt worden, zodat u altijd op de hoogte bent van hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

2. Ingevoerde gegevens 

Perfect Studios zal de domein naam registratie gegevens, door u ingevoerd, beschikbaar stellen aan ICANN, SIDN, de registry administrators, en elke andere derde partij, als dit door ICANN of toepasbare wetgeving nodig geacht wordt. Een gedeelte, of alle gegevens betrekking hebbende op domein naam registraties, zal openlijk ter inzage gesteld worden via zogenoemde whois service, of andere middelen nodig geacht door ICANN of toepasbare wetgeving.
Alle overige gegevens zullen niet beschikbaar gesteld worden aan derden, tenzij dit geëist wordt door toepasbare wetgeving.

 

3. E-Mail

Alle email adressen van klanten worden bewaard door Perfect Studios. Perfect Studios behoud het recht deze adressen te gebruiken om berichten te verspreiden over de kwaliteit of werking van onze diensten. Deze berichten dienen een informatief karakter te hebben, en zullen mededelingen bevatten over wijzigingen, upgrades, nieuwe produkten of andere informatie die betrekking heeft op de veiligheid van het internet.

4. Communicatie:

Alle communicatie, gericht aan Perfect Studios zal worden gearchiveerd. Persoonlijke informatie gewonnen uit deze berichten zal niet worden gebruikt voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan de inhoud van de communicatie.

5. Openbaar maken van gegevens:

Perfect Studios zal persoonlijke informatie van onze klanten of website bezoekers niet openbaar maken, verkopen, of overdragen aan derden, tenzij geëist door ICANN, toepasbare wetgeving of ordehandhavers.

bottom of page