top of page
HOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden overeenkomst wordt aangegaan tussen Perfect Studios en de Perfect Studios klant (‘u’ of ‘klant’) Door u te registreren als Perfect Studios klant, en door gebruik te maken van Perfect Studios’s hosting diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan alle voorwaarden genoemd in dit document.

2. Inhoud van webpagina’s

Perfect Studios is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina’s ge-host door Perfect Studios. De meningen en opvattingen uitgedrukt op een door Perfect Studios ge-hoste webpagina hoeven niet overeen te stemmen met de meningen of opvattingen van Perfect Studios. De inhoud van webpagina’s ge-host door Perfect Studios worden door Perfect Studios ongezien op de server geplaatst. Als schrijver van deze webpagina’s bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

2.1 Illegale inhoud van webpagina’s

Alle diensten door Perfect Studios aangeboden mogen enkel en alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Transmissie, opslag of aanbieden van informatie, data of materiaal dat in strijd is met de Belgische wetgeving is strikt verboden.

Klant verklaart er zorg voor te dragen dat alle producten en/of diensten, welke aangeboden worden op een door Perfect Studios ge-hoste website(‘klanten website’), en/of alle andere materialen of verwijzingen die door klant op de klantenwebsite gezet worden, toegestaan zijn volgens de Belgische wetgeving.

Voorbeelden van niet illegale inhoud zijn: Alle materialen vallend onder de copyright wetgeving die gebruikt worden zonder dat u uitdrukkelijk de toestemming heeft van de eigenaar, materiaal dat bedreigend is, obsceen is, of materiaal dat gezien kan worden als bedrijfsgeheim en/of handelsgeheim. Tevens alle materialen die betrekking hebben op schending van overige eigendomsrechten, oneerlijke concurrentie, schandalisering, discriminatie, schending van privacy, of schending van elk recht van een persoon of instelling

2.2 Pornografische inhoud

Alle pornografische of andere sex gerelateerde inhoud is niet toegestaan op alle Perfect Studios servers. Hieronder vallen onder meer webpagina’s met pornografische afbeeldingen (‘softcore’ en/of ‘hardcore’), banners die reclame maken voor andere websites die pornografische inhoud hebben, kinderporno of distributie van toegangscodes voor pornografische webpagina’s. Klanten bij wie enige inhoud aangetroffen wordt die overeenkomt met bovengenoemde bestandsdelen kunnen, naar oordeel van Perfect Studios, zonder kennisgeving afgesloten worden, en kunnen worden onderworpen aan een opruimingsbijdrage ten hoogte van maximaal EUR 500,00 (exclusief 21% BTW).

2.3 Tevens niet toegestaan:

Andere materialen die niet toegestaan zijn, zijn: Alle webpagina’s die aansporen tot illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de Perfect Studios server of elke andere server aangesloten op het internet. Verwijzingen naar ander pagina’s met zulke inhoud is eveneens verboden.
Voorbeelden van onacceptabele inhoud of verwijzingen:

2.3.1 Pirated software
2.3.2 Hacker programma’s of archieven
2.3.3 Warez pagina’s (gratis distributie van auteursrechtelijk beschermde programma’s)
2.3.4 Gokprogramma’s
2.3.5 Racistische propaganda
2.3.6 Pyramideprogramma’s of Ponzi programma’s
2.3.7 Beledigingen tegenover andere personen, groepen of bedrijven. Onder meer obsceen materiaal, bedreigingen, pesterijen en andere vormen van laster.

3. Website gebruik

3.1 Chat / IRC Bots

IRC bots, of elke andere programma’s geschreven in C, Perl, php of IRC-script, specifiek gebruikt voor chat of IRC, zijn niet toegestaan. Deze programma’s gebruiken over het algemeen veel systeem bronnen, en zijn geenszins gerelateerd aan het onderhouden van een website. Het is klanten niet toegestaan programma’s als Eggdrop, of andere IRC-gerelateerde programma’s, op hun server te plaatsen. Klant stemt toe dit soort programma’s niet te installeren of te gebruiken binnen hun account. Overtreding kan, ten oordeel van Perfect Studios, resulteren in het zonder kennisgeving afsluiting of blokkeren van het account.

3.2 Spam / internet misbruik

Alle soorten van internet misbruik zullen leiden tot directe afsluiting van de betreffende account. activiteiten die gezien worden als internet misbruik zijn onder meer: het gebruiken van niet bestaand email return adres bij versturen van commerciele berichten, ‘spamming’ (het versturen van ongevraagde advertenties aan een groot aantal email adressen of nieuwsgroepen, of een significant hoger aantal uitgaande email berichten dan een ‘normale’ gebruiker), ‘trolling’ (beledigende berichten plaatsen met als doel daar grote aantallen reacties op te krijgen), ‘mail bombing’ (het versturen van grote aantallen emails naar hetzelfde adres, zonder dat de inhoud van de email significant wijzigd), iemand anders zijn email adres gebruiken, ‘cross posting’ (Hetzelfde artikel in een groot aantal verschillende newsgroepen plaatsen)

 

Perfect Studios heeft het recht te oordelen wat wordt verstaan onder internet misbruik.
Accounts die worden afgesloten als gevolg van internet misbruik, kunnen worden onderworpen aan een opruimingsbijdrage ten hoogte van maximaal EUR 500,00 (exclusief 21% BTW).

3.3 Beveiliging

Het is niet toegestaan te proberen de beveiliging van de Perfect Studios servers in gevaar te brengen, en/of te proberen te doorbreken. Perfect Studios behoudt het recht voor om elk individu, die de beveiliging van de Perfect Studios server(s) in gevaar brengt, door middel van gerechtelijke procedures aan te klagen.
Acties die worden gezien als een poging onze beveiliging in gevaar te brengen zijn onder meer:

3.3.1 Proberen toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie op de Perfect Studios servers;
3.3.2 Proberen de Perfect Studios server(s), en/of enige services die op deze server(s) draaien uit te schakelen of te beschadigen;
3.3.3 Pogingen om toegang te krijgen tot informatie op ander Perfect Studios accounts.

4. Overtredingen

Als een account onwettig word gebruikt, of in strijd met onze gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt, behoudt Perfect Studios zich het recht voor deze account zonder kennisgeving af te sluiten. Bestanden binnen een account die in strijd zijn met onze gebruiksvoorwaarden, kunnen zonder kennisgeving worden verwijderd. Klanten die in strijd met onze gebruiksvoorwaarden handelen, worden verantwoordelijk gesteld voor alle schade aan de Perfect Studios systemen, internet verbinding, reputatie, bedrijfsvoering, diensten, of alle andere schade die voortvloeit uit de door klant verrichtte acties. Aanvullend, kan Perfect Studios klanten van wie het account om bovenvermelde redenen is afgesloten onderwerpen aan een opruimingsbijdrage ten hoogte van maximaal EUR 500,00 (exclusief 21% BTW).

 

Wat wordt gezien als een schending van onze gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend worden beoordeeld door Perfect Studios.

 

5. Beheer van de webpagina’s

Perfect Studios is geenszins verantwoordelijk voor het beheer van de uw webpagina’s of voor zoekgeraakte of beschadigde bestanden. Het maken en beheren van webpagina’s is de verantwoordlijkheid van de klant. Het wordt aangeraden dat klanten zelf backups maken van de op de server geplaatste bestanden. Systeem backups worden door Perfect Studios gemaakt voor het geval één van onze servers of onderdelen van de server falen. Deze backups zijn niet bestemd voor het terugzetten van bestanden voor individuele klanten of accounts. Een tarief van EUR 50,00 (exclusief 21% BTW) kan in rekening worden gebracht als er op verzoek van een klant bestanden terug gezet worden vanuit ons backup systeem. Perfect Studios kan niet garanderen dat de bestanden in onze backups de meest recente versie voor een gegeven account bevat.

6. Hoofdstuk Titels

De hoofdstukken in deze voorwaarden zijn er enkel en alleen voorzien van titels om de leesbaarheid van dit document te vergroten en hebben geen enkele juridische en/of contractuele waarde.

bottom of page